Verizon to Sell FiOS Through Boston Furniture Chain